Học Tiếng Anh

Trắc nghiệm cách dùng giới từ chỉ thời gian

Rate this post

Giới thiệu bạn đọc nội dung bài viết “Trắc nghiệm cách dùng giới từ chỉ thời kì“. Mời những bạn theo dõi & góp ý dưới phần phản hồi.

Trắc nghiệm cách dùng giới từ chỉ thời gian
Trắc nghiệm cách dùng giới từ chỉ thời kì

Trắc nghiệm cách dùng giới từ chỉ thời kì

“Tính từ lúc lúc” được dùng cho dấu thời kì, “cho” được dùng cho khoảng chừng thời kì, “bật” được dùng cho tháng ngày & “trong” được dùng cho 5.

  Cô giáo 9.0 IELTS Reading chia sẻ tài liệu tự ôn thi theo trình độ

– Tại: giờ, dịp, thời kì
– Hêt giơ
– In: Phút, Phiên, Mùa, 5, Thế kỷ
– Từ: Dòng thời kì (thì hiện nay hoàn tất)
– for: khoảng chừng thời kì (thì hiện nay hoàn tất)
– From … béo …: Từ … tới …

Dingshi Taiha

.

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Học Tiếng Anh

Related Articles

Back to top button